ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΒΟΥΛΗΣ 19-9-2012


                               
                
                      
ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑΣ Ν. ΔΙΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ένας ευσεβής πόθος της τρικομματικής Κυβέρνησης το νοικοκύρεμα των δημοσιονομικών της χώρας. Εγώ δεν θα αμφισβητήσω τις προθέσεις σας, αμφισβητώ όμως τον τρόπο με τον οποίο προσπαθείτε να επιτύχετε αυτό το νοικοκύρεμα. Ο λόγος σας -και εννοώ όλους τους μέχρι τώρα ομιλητές της συγκυβέρνησης- αν και κάνατε φιλότιμες προσπάθειες, είναι απελπιστικά ισχνός. Παρ’ όλο το πομπώδες των λόγων σας, παρ’ όλη την αγωνία σας να μας πείσετε, δεν τα καταφέρατε και αυτό γιατί δεν γίνεται με επιδερμικές αναλύσεις να φτάσετε στην ουσία του πράγματος.
Απορείτε γιατί δεν καταλαβαίνουμε αυτά που μας λέτε και γιατί προβάλλουμε αντιρρήσεις στις προτάσεις σας και στα σχέδιά σας. Μας κάνετε υποδείξεις λέγοντας ότι κάνουμε στείρα αντιπολίτευση, χωρίς να περνά ούτε από τον προθάλαμο του μυαλού σας ότι εσείς κάνετε στείρα πολιτική. Εσείς είστε οι υπόλογοι και όχι εμείς. Εσείς καταστρέφετε τη χώρα με αυτήν την τακτική που ακολουθείτε και όχι εμείς. Σταματήσετε επιτέλους να κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό με επικοινωνιακά τερτίπια μόνο και μόνο για εντυπωσιασμό.
Μια πρώτη παρατήρηση όσον αφορά τον τίτλο του προς συζήτηση νομοσχεδίου: Περιστολή δημοσίων δαπανών. Η περιστολή τείνει να λάβει απλά λογιστικά χαρακτηριστικά. Μοιάζει σαν να συμμαζεύει κανείς κάτι που ξέφυγε ή ξεχείλωσε από μόνο του, αγνοώντας το γεγονός πως οι δημόσιες δαπάνες είναι ένα κοινωνικό μέγεθος, στοιχείο πολιτικής οργάνωσης της κρατικής λειτουργίας. Το ύψος και το εύρος των σχετικών δαπανών δεν προσδιορίζεται από φυσικούς νόμους ή προσωπικές συμπεριφορές αλλά υλοποιεί την αντίληψη και τους στόχους των κυβερνώντων για την ιεράρχηση των απαιτήσεων της κρατικής λειτουργίας. Μια ενιαία καθολική αντίληψη για το ζήτημα των δημοσίων δαπανών θα αναδείκνυε την έννοια της σκοπιμότητάς τους και του στόχου που εξυπηρετούν.
Στο νομοσχέδιο που εισηγείται το Υπουργείο Οικονομικών τα πάντα τείνουν να καλυφθούν από μια ανομολόγητη και ενδεχομένως αυτονόητη ανάγκη εξορθολογισμού, που δεν διαφέρει σε τίποτα από τη γενική πολιτική των μνημονίων. Η λιτότητα, η συμπίεση της εργασίας, η αποδόμηση του κοινωνικού κράτους και η έμπρακτη περιστολή κοινωνικών δικαιωμάτων είναι η αντικειμενική, μοναδική, μαθηματικά προσδιορισμένη πολιτική ενός προβλήματος που έπεσε από τον ουρανό και ονομάστηκε κρίση χρέους.
Η δική μας κριτική για αποσπασματικότητα των εν λόγω μέτρων είναι μάλλον επιεικής. Μας παρουσιάζετε ρυθμίσεις για επιμέρους λειτουργίες του κράτους, παραγράφοντας παραμέτρους κοινωνικού οφέλους ή διαγράφοντας την έννοια των κοινωνικών αναγκών.
Η εργαζόμενη κοινωνία δεν έχει ανάγκη από ένα φθηνότερο κράτος. Έχει ανάγκη από μια αποτελεσματική, χρήσιμη και λειτουργική οργάνωση των κρατικών υπηρεσιών ώστε να αποκτήσουν δημόσια χαρακτηριστικά.
Οι δημόσιες δαπάνες δεν έχουν ανάγκη μιας απλής λογιστικής ρύθμισης, αλλά ενός συνεπούς και συνεκτικού σχεδίου κοινωνικού μετασχηματισμού τους. Αυτό που έλειπε δεν ήταν κυρίως ο ανορθολογισμός στις δημόσιες δαπάνες. Δεν πρόκειται για κάποια αστοχία της κυρίαρχης μέχρι σήμερα δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτό που συστηματικά και συστημικά κυριάρχησε ήταν η απουσία κάθε συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης της κοινωνικής αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών και η μετατροπή του δημοσίου σε χώρο ελεύθερης δράσης των ιδιωτικών συμφερόντων ιδίως μετά την επέλαση του νεοφιλελευθερισμού.
Άρα, δεν ευθύνεται το κράτος γενικώς, όπως λένε οι απολογητές του ισχύοντος συστήματος, αλλά η περαιτέρω υποταγή του κράτους σε ιδιωτικά συμφέροντα και σε ιδιοτελείς συμπεριφορές και πρακτικές.
Ειδικότερα στο άρθρο 2 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου προβλέπονται ρυθμίσεις για τη μείωση των μισθωμάτων που καταβάλλει το ελληνικό δημόσιο και οι φορείς του δημόσιου τομέα για τη στέγαση των υπηρεσιών τους. Κατά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το ύψος της σχετικής εξοικονόμησης ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ, περίπου δηλαδή το 10% της αντίστοιχης δαπάνης του έτους 2011.
Θα περίμενε κανείς αυτή η σχετική διάταξη να εντάσσεται σε ένα γενικότερο συνεκτικό σχέδιο εξορθολογισμού των λειτουργικών δαπανών του ελληνικού δημοσίου. Κάτι τέτοιο, όμως, απουσιάζει τόσο στην ειδική παρουσίαση του θέματος από την αιτιολογική έκθεση όσο και σε επίπεδο γενικής πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
Υπάρχουν δημοσιογραφικές αναφορές που παρουσιάζουν μία εικόνα εκατοντάδων ακινήτων και ειδικότερα κτηρίων του δημοσίου. Υπάρχουν περίπου επτακόσια είκοσι κτήρια που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, άλλα που ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών κ.λπ.. Αυτό μπορεί να είναι μία δημοσιογραφική πληροφορία, όμως θα περιμέναμε να υπάρχει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση από το Υπουργείο Οικονομικών.
Ξέρετε, οι κτηριακές υποδομές των κρατικών υπηρεσιών δεν είναι άυλοι τίτλοι. Εκτός από την καθαρή οικονομική δαπάνη που απαιτούν πρωτίστως με τη χωροθέτησή τους, τη λειτουργική διάρθρωση των χώρων τους, τη χρήση τεχνικών και τεχνολογικών μέσων, οφείλουν να εκπληρώνουν τον κοινωνικό τους ρόλο.
Από τη σημερινή κατάσταση αποδεικνύεται η αποτυχία των μέχρι τώρα κυβερνήσεων να διαχειριστούν με όρους κοινωνικού δημόσιου οφέλους και αποτελεσματικότητας το σχεδιασμό των κρατικών κτηριακών υποδομών.
Αν σας ζητούσαμε να μας παρουσιάσετε την αναλυτική εικόνα του κτηριακού δυναμικού του δημοσίου, ιδιόκτητου και ενοικιαζόμενου ή ένα σχέδιο ενιαίας διαχείρισης του κτηριακού δυναμικού που υφίσταται, είμαστε δυστυχώς βέβαιοι πως δεν θα είχατε να παρουσιάσετε ούτε καν κάτι που να ανταποκρίνεται στο μέγεθος του προβλήματος.
Στις 17 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός έδωσε προθεσμία μίας εβδομάδας για την καταγραφή όλων των ακινήτων Υπουργείων και εποπτευομένων οργανισμών και φορέων.
Σαν δημοσιογραφική είδηση βέβαια έχει το ειδικό της βάρος για επικοινωνιακούς λόγους της Κυβέρνησης, για τις ανάγκες της Κυβέρνησης. Όμως, στην άσκηση ουσιαστικής παρεμβατικής πολιτικής δεν υπάρχει τίποτα να δείξετε. Έχετε επιδείξει μία αξιοσημείωτη εγρήγορση και συνέπεια όμως στη σύνταξη Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για την άρση αστοχιών και παραλείψεων του υφισταμένου νομικού πλαισίου όταν παρουσιάζονται τυπικά προσκόμματα νομιμότητας στην εφαρμογή της πολιτικής των μνημονίων.
Σε αυτονόητες παρεμβάσεις που εξορθολογίζουν την κρατική λειτουργία που οργανώθηκε κατ’ εικόνα, καθ’ ομοίωση και καθ’ υποταγή των κομματικών σκοπιμοτήτων και των πελατειακών αναγκών των κυβερνώντων των τελευταίων δεκαετιών, παρατηρείται αποσπασματικότητα και ασυνέχεια μέτρων. Η μόνη σαφής, συνεκτική, αδιαπραγμάτευτη και προγραμματισμένη πολιτική για τις κρατικές δαπάνες αναφέρεται στη συμπίεση της εργασίας, στη συρρίκνωση και κατάργηση θεσμών και λειτουργιών του κοινωνικού κράτους.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με την απουσία οιασδήποτε άλλης σχετικής ρύθμισης, οι δαπάνες του δημόσιου τομέα εμφανίζονται ως το κύριο, αν όχι το μοναδικό πρόβλημα, για τη στέγαση υπηρεσιών του ελληνικού δημοσίου και των φορέων του δημοσίου τομέα. Όμως, η ενοικίαση κτηρίων για τη στέγαση παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, ή σχολικών υποδομών, η ενοικίαση κτηρίων για τη στέγαση εκπαιδευτικών αναγκών σχολών της ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφέρεια, νοσοκομείων, όπως το 1ο Θεραπευτήριο του ΙΚΑ στην Αθήνα, είναι παράγωγα των ιεραρχήσεων της πολιτικής, των κυβερνήσεων που εσείς σήμερα είστε η συνέχειά τους.
Επιμένουμε ότι αν δεν ενταχθεί το ζήτημα της στέγασης των κρατικών λειτουργιών σε μια καθολική οπτική με όρους κοινωνικής αποτελεσματικότητας με σχεδιασμό, διαφάνεια και ενεργό συμμετοχικό ρόλο των εργαζομένων στο δημόσιο, οι ρυθμίσεις του παρόντος νομοσχεδίου δε θα ξεπεράσουν τα όρια μιας κτηματομεσιτικής οδηγίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε πολλά ακόμα, βλέπω. Κινδυνεύουμε να παρεξηγηθούμε διότι η κατάληξη του επιθέτου σας ενδεχομένως να δίνει Κρήτη και θα λένε ότι επειδή είμαστε πατριώτες σας επιτρέπω να μιλάτε παραπάνω.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Το κάνατε και προηγουμένως, επομένως μην ανησυχείτε γι’ αυτό.
Εν κατακλείδι, οι στόχοι του άρθρου 2 υπονομεύονται από τη γενική πολιτική σας σε ό,τι αφορά στη διαχείριση κτηρίων και εν γένει ακινήτων του δημοσίου.
Μας φέρνετε ένα άρθρο εξοικονόμησης 15 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ χωρίς καμία κοινοβουλευτική συναίνεση και εποπτεία ξεπουλάτε κτηριακή περιουσία αξίας δισεκατομμυρίων, με πολλαπλάσια αξία κοινωνικής χρήσης, με απολύτως αδιαφανείς διαδικασίες.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι της Κυβέρνησης, εμετρήθητε, εζυγίσθητε και ευρέθητε ελλιπείς.
Ευχαριστώ πολύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: